Ich arbeite auch auf Deutsch.
I work in English, too.

LEERTRAJECT

 

 

Leertraject  IoPT Procesbegeleider

Voor mensen die geïnteresseerd zijn om IoPT-therapie in de eigen praktijk toe te passen. De Basismodule bestaat uit 3 x 2 dagen.

De dagen bestaan afwisselend uit theorie, oefeningen en proceswerk met telkens reflectie erna. Wat is trauma? Wat is identiteit? Wat betekent traumabiografie? Wat is het driedelig traumamodel van Franz Ruppert, hoe herken je het in een proces… zijn allemaal vragen die aan bod komen.

Deze module staat op zichzelf en geeft een eerste overzicht over theorie en werkwijze van IoPT.

Tegelijkertijd is zij de opstart voor een reeks thema modules die telkens dieper op de aangeraakte onderwerpen zullen ingaan.

Interesse? Laat het weten via info@harderenverder.nl of valeria@coretanima.com of via het contactformulier op beide internetsites www.coretanima.com of www.harderenverder.nl. Hier vind je ook verdere informatie over de methode en begeleiders. 

Graag tot dan.

Voor data, ga vast naar de de AGENDA.

Voor een leven na trauma, angst en onmacht