Ich arbeite auch auf Deutsch.
I work in English, too.
Cor et Anima - Illustratie Hand in hand lopende man en vrouw

Ter inspiratie

Kom, vertel me
2 May 2014

Kom, vertel me, leg eens uit
Wat er in je omgaat.
Want anders als je ziel alleen is, zal je ziel huilen.
Men moet de dingen naar buiten brengen, net als de lente.

Niemand wil, dat er vanbinnen dingen dood gaan.
Praten, terwijl wij elkaar in de ogen kijken,
Naar buiten brengen zoveel we kunnen.
Zodat er binnen weer ruimte ontstaat
En nieuwe dingen geboren kunnen worden.

Mercedes Sosa

Geschenk
21 April 2014

Ik geloof
dat ik geen groter geschenk kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien
te worden gehoord
te worden begrepen en aangeraakt.

Het grootste geschenk
dat ik kan geven is
de ander te zien
te horen, te begrijpen, aan te raken.
Wanneer dat gebeurt
voel ik
dat er contact is gelegd

Uit: Menselijke contacten – Virginia Satir

Voor een leven na trauma, angst en onmacht