Ich arbeite auch auf Deutsch.
I work in English, too.
Valeria Lamers, therapeut en trainer bij Cor et AnimaCor et Anima - Illustratie Vloerankers

Werkwijze

Als je aanhoudend in onvrede leeft met jezelf en je omgeving. Je al van alles hebt geprobeerd, maar een echte doorbraak uitblijft. Dan zul je dieper moeten afdalen in jezelf dan je tot nu toe deed. In mijn praktijk begeleid ik mensen die een weg zoeken uit oude patronen door terug te keren naar wie ze (oorspronkelijk) zijn.

Trauma en identiteit

Leven is groeien van afhankelijke baby naar een zelfstandig mens. Een mens die in staat is intieme relaties aan te gaan met anderen, maar zich bewust blijft van zichzelf als afzonderlijk individu met een eigen autoriteit. Traumatische ervaringen van jezelf en/of je ouders, je familie (religie, oorlog, incest) verstoren dit groeiproces.
Een traumasituatie kenmerkt zich door het feit dat je overgeleverd bent aan dat wat er gebeurt en niet in staat bent tot handelen. Dit gevoel van ‘overgeleverd zijn aan’ kan blijvend zijn. Dat het leven je steeds lijkt te overkomen en je niet bij machte bent om zelf het roer te pakken.

Leven weer in eigen hand

Doel van mijn begeleiding is dat je je leven weer in eigen hand krijgt. Samen kijken we naar de onderliggende patronen en overlevingsgedrag dat je eerder hielp te overleven maar je nu in de weg zit.
Mijn aanpak is nadrukkelijk volgend en ondersteunend. Juist omdat de therapie gericht is op het terugwinnen van zelfstandigheid (autonomie) bepaal jíj wat er gebeurt: welke onderwerpen je wilt onderzoeken en in welk tempo.

Jouw Intentie

Het vertrekpunt van onze samenwerking is de ‘zin van je intentie’. Hierin formuleer je zo concreet mogelijk wat jouw intentie, wens, doel is en de aanleiding vormde waarom je naar de praktijk kwam. De woorden in de zin hebben twee lagen: een bewuste laag en een onbewuste laag. In de sessie ga je deze onbewuste laag exploreren.

Eerst schrijf je deze ‘zin van intentie op’. Vervolgens leg je met behulp van zogenaamde vloerankers drie woorden van je intentie neer in de ruimte. Op dat moment liggen dus de verschillende innerlijke delen van jou omtrent deze intentie in de ruimte. Immers ligt in jouw intentie aan de ene kant de potentie en de wens en tegelijkertijd de belemmering verborgen. Vervolgens kun je via de resonantiemethode deze innerlijke delen van je psyche onderzoeken en kijken welke onbewuste informatie erachter schuil gaat. Hierbij  ga je in eerste instantie zelf in resonantie met je verschillende delen. Je kunt op deze manier ook de relatie tussen verschillende innerlijk delen onderzoeken.

Op deze manier kijk je als het ware in een spiegel en ontdek je wellicht welke concrete pijn achter je intentie schuil gaat die je tot nu toe hebt moeten afsplitsen en wegdrukken.

Lees verder onder Zelfontmoetingen. Ook kun je kijken naar het videoverslag van de Lezing Identity and trauma door Franz Ruppert.

Voor wie?

Voor iedereen die meer wil dan alleen symptoombestrijding. Die al een (lange) weg heeft afgelegd in de geestelijke gezondheidszorg. Waarbij sommige therapieën wel wat opleverden, maar de klachten toch steeds weer terugkwamen. Mensen die ernaar verlangen om hun leven weer in eigen hand te nemen en dus de zeggenschap willen hebben over hun eigen therapie in plaats van het gevoel te hebben als patiënt afhankelijk te zijn van anderen. Maar ook voor wie een keer wat dieper in wil gaan op een innerlijk vraagstuk tijdens een incidentele zelfontmoeting. Al die mensen heet ik van harte welkom.

Naast individuele therapie en relatietherapie geef ik workshops en zelfontmoetingen in groepsverband. Zie verder onder Tarieven.

Voor een leven na trauma, angst en onmacht