Ich arbeite auch auf Deutsch.
I work in English, too.

Verdiepend traject Zelfontmoetingen

Wil je jezelf beter leren kennen? Je verwondingen uit je kindheid helen? Gezondere relaties onderhouden? Onderzoeken via de kracht van menselijke resonantie de (onbewuste) patronen die je hebt ontwikkeld en zo een stapje dichter bij jezelf te komen. Wil je dat in een vertrouwde, veiligheid biedende vaste groep doen en zo regelmatig aan je eigen proces werken?

Dit traject is bedoeld voor mensen die zelf hun intenties willen uitwerken volgens de intentiemethode op basis van de theorie van Prof. Dr. Franz Ruppert (IoPT) en daarbij resonantiepersoon willen zijn in de processen van de andere deelnemers. Het regelmatig werken in een vaste, vertrouwde groep geeft een extra kwaliteit en aanvullende werking. Er is ruimte voor vragen en bij behoefte kan inzicht, reflectie en toelichting op de theorie onderdeel van het programma zijn.

In een groep met maximaal 6 mensen heb je de gelegenheid eigen intenties uit te werken en getuige te zijn van elkaars processen.

De groep zal zes keer bij elkaar komen (waarvan 5 middagen en een hele dag) en iedere deelnemer krijgt gegarandeerd drie keer de gelegenheid een eigen vraag/ intentie uit te werken. Doordat we in een vaste groep werken ben je tevens getuige van elkaars opeenvolgende processen en krijg je inzicht in welke rol de zelfontmoetingen kunnen spelen in iemands ontwikkelingsproces. Ook voor je eigen ontwikkeling kan dat ondersteunend en van belang zijn.

Deze groep is geschikt voor zowel mensen die enige ervaring hebben met dit werk als ook voor nieuwkomers.

De groep wordt samen verzorgd door Valeria Lamers van Cor et Anima en Aart Harder van Harder & Verder, hart voor Perspectief. Zij zijn beiden beschikbaar als procesbegeleider.

Interesse? Laat het weten via info@harderenverder.nl of valeria@coretanima.com of via het contactformulier op beide internetsites www.coretanima.com of www.harderenverder.nl. Hier vind je ook verdere informatie over de methode en begeleiders.

Voor data en tarieven, ga naar de de AGENDA.

Voor een leven na trauma, angst en onmacht