Ich arbeite auch auf Deutsch.
I work in English, too.

Tarieven en Voorwaarden

Tarieven

Je ontvangt een digitale factuur na afloop van de sessie.

Individuele zelfontmoeting

live: 90 minuten | € 135,-
online: 90 minuten | € 100,-

Per 1 september 2024:

live: 90 minuten | € 145,-
online: 90 minuten | € 110,-

Agendasessies
Zelfontmoetingen open zaterdag:

als je een eigen intentie inbrengt | € 120,-
Deelnemers (resonantiepersonen)  | € 20-
Maximaal 10 personen

per 1 september 2024:
als je een eigen intentie inbrengt | € 135,-
Deelnemers (resonantiepersonen)  | € 20-

Voor data, zie de agenda.

Zelfontmoetingsdagen

deelname met eigen proces | € 120,- per 1 september | € 135,-
deelname resoneren | € 20,-

(oud)deelnemers Verdiepend trajectgroepen:
eigen proces  | €45,-
resoneren: gratis

Voor data, zie de agenda.

 

Voor data, zie de agenda.

Verdiepend traject
€ 695,-

per 1 september 2024:

€ 795,-

Voor data, zie de agenda.

 

Voorwaarden

Afzeggen

Wil je een afspraak verzetten of annuleren, dan kan dat kosteloos 24 uur van tevoren. Daarna moet ik je helaas honderd procent kosten in rekening brengen. Zie verder Algemene Voorwaarden (pdf).

Tot een maand voor het begin van de workshop kun je tegen € 10,- administratiekosten je aanmelding ongedaan maken. Tot twee weken van te voren betaal je de helft van het totaalbedrag. Daarna moet ik je helaas het totale bedrag in rekening brengen. Zie verder de Aanmeldingsvoorwaarden Workshop en Training (pdf).

Vergoeding

Bij de meeste zorgverzekeraars wordt mijn behandeling gedeeltelijk vergoed als je een aanvullende verzekering hebt voor de complementaire zorg. Voor meer informatie zie de website van de beroepsvereniging Naar de website van de NVPA.

Lidmaatschappen en registraties

De afgelopen jaren ben ik opgeleid tot psychosociaal therapeut. Ik ben gecertificeerd NLP master practitioner en aangesloten bij de Ethische Code van Phoenix Opleidingen. Ik ben geregistreerd als psychosociaal therapeute bij de RBCZ (register beroepsbeoefenaren complementaire zorg) en lid van de NVPA (beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten).
Ik ben aangesloten bij de SCAG, een geschillencommissie voor de Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen.

logo Deelnemer Ethische Code 

NVPA

UW PRIVACY

Op in overleg met u gemaakte aantekeningen en genoteerde gegevens in een dossier heb ik als therapeute als enige toegang.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling ‘psychosociaal consult’
  • de kosten van het consult

Voor een leven na trauma, angst en onmacht